IDEE, In Levenskunst

Hoogbegaafd Therapeut Hoogbegaafden Peter Spelbos

Binnen IDEE bied ik, Peter Spelbos, al jaren begeleiding aan hoogbegaafden en cliënten met een hoog IQ die worstelen met psychische klachten rondom leven, relaties en werk. Ik help je je weg in het leven te vinden en orde te brengen in de chaos waarin je je misschien bevindt, de vragen te beantwoorden die je je stelt.

Je krijgt handvatten om anders om te gaan met jezelf, anderen en emoties. Je krijgt een scherper zelfinzicht én inzicht in hoe mensen leven. Ik help je evenwicht in je leven te vinden, eventueel assertiever te worden, en je problemen oplossen. Het fijn te hebben met partner, kinderen, vrienden en familie.

Daarbij hoort ook het anders kaderen van eventuele traumata zoals pesten, afkeuring, buitensluiting, labeling door ggz, en het omgaan met vormen van add/adhd en autisme.

Natuurlijk leer je je ook je talenten ontwikkelen en anders omgaan met studie, opleiding of werk. Leren je weg te vinden in het leven. Je talenten ontwikkelen.

Voel je welkom

Peter Spelbos,
hoogbegaafd therapeut, lid Mensa.

Hoogbegaafd

Je bent breed georiënteerd en vindt bijna alles interessant. Je richt je meer op de inhoud dan op de vorm of ziet juist de meest fantastische patronen in vorm en inhoud samen.

Je denkt, analyseert en schakelt snel, bent een kei in het vinden van oplossingen en het leggen van niet voor de hand liggende relaties.

Je denkt op meerdere niveaus tegelijk, chaotisch bijna, bij voorkeur in beelden of wolken, en gaat regelmatig zo snel dat je jezelf niet kunt bijhouden.

Je hebt dikwijls genoeg aan een half woord of een klein gebaar want je leest tussen de regels door. Je bent wars van kaders: zelf doen, zelf uitzoeken, zelf beslissen.

Overleven

It is not the strongest of the species that survives nor the most intelligent. It is the one that is the most adaptable to change. Charles Darwin